Araştırmaya göre Papua Yeni Gine ve kuzeydoğu Avustralya’daki insanların tanımlanamayan, soyu tükenmiş bir insan türüne ait DNA izleri taşıdığı belirtiliyor.

2016 yılında Harvard Medical School’daki araştırmacılar, dünyanın tüm bölgelerindeki insan genomunun kapsamlı bir çalışmasının bulgularını yayınladılar ve Avustralyalı aborjin popülasyonu hakkında hayret verici bir şey keşfettiler.

Aborojinler henüz tanımlanmamış bir insan türünün torunları olduklarını gösteren genetik işaretleyicilere sahipler.

Texas Üniversitesi’ndeki istatistiksel bir genetikçi olan Ryan Bohlender, “Bir popülasyonu gözden kaçırıyoruz, ya da ilişkiler hakkında bir şeyleri yanlış anlıyoruz” diyor.

Bohlender ve meslektaşları, modern insanın bugün taşıdığı tükenmiş hominid DNA miktarını araştırıyor. Bazı bilim insanları  Neandertallerle ve Denisova’larla kaynaşmamızın evrimssel hikayesini anlatan çalışmalarda tutarsızlıklar bulduğunu söylüyorlar.

100.000 ile 60.000 yıl önce, atalarımızın Afrika’dan göç ettiğine ve Avrasya topraklarında yaşayan diğer hominid türlerle temas kurduğuna inanılıyor. Uzmanlar, bu temasın bugün hala mevcut olan türlerimizde bir iz bıraktığına inanıyor.

Araştırmanın önde gelen bilim adamı Mallick Swapan ve kariyerinin çoğunu insan genomunun kökenini araştıran bir uzman“Asıl amacımız, ırkımızın bu noktaya nasıl geldiğini anlamaktır, ancak bunu yapabilmek için önce eski kabilelerin DNA’larını incelemeliyiz” diyor.

Yeni çalışmanın, şimdiye kadar yapılan geniş çaplı çalışmalarda yeterince temsil edilmeyen, dünyaya dağılmış 142 farklı insan popülasyonunun genetik verilerini topladığını açıklandı.

Swapan’a göre, bu yeni çalışmanın en önemli bulgusu, Avustralyalı aborjinlerin genetik kodlarının, antik melodiyi, bilinmeyen bir “insan” türüyle gösteren DNA işaretleyicilerini taşıdıklarını göstermesidir.

Başlangıçta, sıra dışı DNA işaretleyicilerinin, Aborijin atalarının, Denisovalılar olarak bilinen zorlu antik türlerle iç içe geçtiğini gösterebileceğinden şüphe duyulmasına rağmen, bu hipotez yanlıştır.

Analizden sonra, bilim adamları DNA işaretleyicilerinin Denisovan markırlarından ayrı olduklarını keşfettiler ve bu da onları tamamen yeni bir insan türü türünün izlerini buldukları sonucuna götürdü.

Avustralya’nın yerli halklarının yaklaşık 50.000 yıl önce Afrika kıtasına gelen ilk insanların torunları olduğu bilinmektedir.

Aborjinlerin binlerce yıl boyunca dünyanın geri kalanından izole edildiği için bilim adamları onların genetik kodlarının nispeten homojen olacağını düşünmüştür.

Şaşırtıcı bir şekilde, bu durum böyle olmamıştır.

Swapan, “Avustralyalı bir Aborijin ile Avustralya’nın batılı Avustralya’sından gelen genetik imzalar, Avrupa’dan ve Asyalı bir insanınkinden farklıdır” dedi.

Avustralya’daki yerli halkların genetik kodundaki inanılmaz çeşitlilik, geçmişte bilinmeyen bir insan türüyle iç içe olduklarını gösteren kendine özgü genetik belirtecin yanı sıra, insanlığın antik tarihi hakkında hala keşfedilecek daha çok şey olduğunu göstermektedir.

Kaynak: https://www.ancient-code.com/australian-aborigines-carry-dna-unknown-human-species/

Çeviri: Figen Berber